Στέλιος Μπακλαβάς - Επαγγελματίας Φωτογράφος, Σωκράτους 17-12134 Περιστέρι, Αθήνα. Τηλέφωνο/Τηλεομοιότυπο: 30-210-5778305

 

Γυμνό

 

Χορός


 

Πορτραίτα


 
© 2005 - Πρώτη επίσημη παρουσίαση της διαδικτυακής σελίδας του Στέλιου Μπακλαβά, Σεπτέμβριος 2005